تبلیغات
بچه های تربیت بدنی ورودی 90 تبریز - صندلی داغ
بچه های تربیت بدنی ورودی 90 تبریز

بچه ها حدس بزنید این بار كی رو صندلی داغمون نشسته؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

خانم محمدی(مسئول امور دانش جویی علوم تربیتی)!!!!!!!!!!!

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

باتشکر فراوان از خانم محمدی گل که بهمون این افتخارو دادن

 
نوشته شده در تاریخ شنبه 11 آذر 1391 توسط سروش ابراهیمی