تبلیغات
بچه های تربیت بدنی ورودی 90 تبریز - انتخاب واحد
بچه های تربیت بدنی ورودی 90 تبریز

اطلاعیه

درس فارسی عمومی(3واحد)به زودی برای ورودی ما قرار داده میشود .دوستانی که خارج از چارت زیر انتخاب واحد

کردن باید دروس اضافی را حذف کنند

درصورت داشتن مشکل به کارشناس گروه (خانم جعفری) مراجعه کنید

دوستان جهت مشاهده ی برنامه ی هفتگی این ترم کلیک کنید
نوشته شده در تاریخ شنبه 18 شهریور 1391 توسط سروش ابراهیمی