تبلیغات
بچه های تربیت بدنی ورودی 90 تبریز - عشق
بچه های تربیت بدنی ورودی 90 تبریز

بگویید بر گورم بنویسند:

زندگی را دوست داشت

ولی آن را نشناخت؛

مهربان بود

ولی مهر نورزید؛

طبیعت را دوست داشت

ولی از آن لذت نبرد؛

در آبگیر قلبش جنب و جوشی بود

ولی کسی بدان راه نیافت؛

در زندگی احساس تنهایی می نمود

ولی هرگز دل به کسی نداد؛

و خلاصه بنویسید:

زنده بودن را برای زندگی دوست داشت

نه زندگی را برای زنده بودن...!

"روحش شاد و یادش جاودان"

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 اردیبهشت 1391 توسط سروش ابراهیمی