تبلیغات
بچه های تربیت بدنی ورودی 90 تبریز - بازهم مادر
بچه های تربیت بدنی ورودی 90 تبریز

mahsae-ali.blogfa.com

 

ساعت 3 نصفه شب بود که صدای تلفن ، پسری را از خواب بیدار کرد.پشت خط مادر پیرش بود.پسر با عصبانیت تمام فریاد زد : چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟مادر گفت : 25 سال پیش در همین موقع تو مرا از خواب بیدار کردی.فقط خواستم بگویم تولدت مبارک.پسر از اینکه دل مادر پیرش را شکسته بود ، تا صبح خوابش نبرد.

صبح سراغ مادرش رفت.وقتی داخل خانه شد مادرش را پشت میز تلفن با شمع نیم سوخته یافت...ولی مادر دیگر در این دنیا نبود......
نوشته شده در تاریخ شنبه 5 فروردین 1391 توسط سروش ابراهیمی