تبلیغات
بچه های تربیت بدنی ورودی 90 تبریز - سخنان زیبا
بچه های تربیت بدنی ورودی 90 تبریز


دستـــــ خودمان نیستــــــ که روی حرفمان نمــــی مانیمــ . . .

ما بر زمینی ایســــتاده ایمـــ

که هــــر روز خودش را

دور میــــزند . . .


شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را می کردی؛ اما حال که به آن دعوت شدی تا می توانی زیبا برقص!!!
 

این شعر توسط یک بچه آفریقایی نوشته شده و استدلال شگفت انگیزی دارد :

وقتی به دنیا میام سیاهم، وقتی بزرگ میشم سیاهم، وقتی میرم زیر آفتاب سیاهم، وقتی می ترسم سیاهم، وقتی مریض میشم سیاهم، وقتی می میرم هنوزم سیاهم... و تو آدم سفید وقتی به دنیا میای صورتی ای، وقتی بزرگ میشی سفیدی، وقتی میری زیر آفتاب قرمزی، وقتی سردت میشه آبی ای، وقتی می ترسی زردی، وقتی مریض میشی سبزی و وقتی می میری خاکستری ای... و تو به من میگی رنگین پوست؟؟؟

آدمی که می خواهد برود می رود داد نمی زند که من دارم می روم آدمی که رفتنش را داد می زند نمی خواهد برود داد می زند که نگذارند برود .
دیوارهــا چند قدم عقب نشینــی می کنند!
پنجره هــا با روی بــاز به استقبال فــردا می روند!
من امــروز را زندگــی می کنم
و دیــروز را مــرور!

- همه چیز بستگی به نگاه تو دارد جهان چیزی نیست جز نحوه نگاه تو به زندگی!

دوست داشتن درد است نه دردی که از پای بیفکند دوست داشتن زخم است زخمی که انسان با دست خویش بر قلب می زند جریانی تند و دائم از مبداء تا مقصد دوست داشتن فریاد همیشگی قلب ها است و دردی است که مرحمش درد است
من وخدا هرروزصبح  فراموش میکنیم  او خطاهای مرا ومن مهربانی های اورا
دنبال واژه ها نباش وقتی اولین حرف الفبا کلاه بر سرش میرود فاتحه بقیه حروف را باید کندنوشته شده در تاریخ شنبه 5 فروردین 1391 توسط سروش ابراهیمی